Master Log چیست؟

مجموعه‌ای از گزارشات که با هدف ارائه دید سریع از روند حفاری تهیه و به کارفرما و سایر ذینفعان پروژه ارائه می‌گردد. این گزارشات بر حسب عمق بوده و پارامترهای متعدد دخیل در حفاری را بر اساس مقدار و وضعیت آنها در عمق‌های مختلف از طریق مجموعه متنوعی از نمودارها و نمایشگر های عددی و متنی به نمایش می‌گذارد. منابع اطلاعاتی برای این گزارش بسیار متنوع و شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزارها مخصوصا سامانه نمودارگیری از گل حفاری و سیستم گاز و اطلاعات وارد شده توسط نفرات از جمله نام افراد مسئول و اطلاعات گل‌شناسی می‌باشند.
مجموعه MasterLog دارای سه جز نرم‌افزاری مستقل می‌باشند، که تولید گزارشات بر مبنای اطلاعات حفاری بر حسب عمق را فراهم می‌نماید. در ادامه اجزا شرح داده شده و کارکرد اجزا بر شمرده می‌گردد.

محیط مدیریت اطلاعات

این محیط با هدف ایجاد امکان تجمیع، بازبینی و تصحیح در نهایت تولید فایل حاوی اطلاعات برای محیط نمایش گزارشات تولید می‌گردد و کارکردهای آن در بر دارنده امکانات زیر می‌باشند.
 • امکان دریافت اطلاعات از طریق ارتباط مستقیم با نرم‌افزارهای دیگر
 • پذیرش فایل‌های اطلاعاتی تولید شده سایر سیستم‌ها به عنوان ورودی
 • امکان ورود و ویرایش اطلاعات در محیط برنامه
 • امکان نمایش اطلاعات در نمودار خطی بر حسب عمق در کنار جدول با قابلیت محدوده گذاری و کنترل مقادیر
 • امکان عملیات تصحیح جمعی اطلاعات عددی انتخاب شده به صورت: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جایگزینی تصادفی در یک باره

محیط طراحی گزارشات

این محیط با هدف تامین امکان طراحی گزارشات دلخواه بر حسب انتظار کارفرما ایجاد می‌گردد و خروجی آن قالب گزارش بوده و در محیط نمایش با ارائه فایل‌های مختلف اطلاعاتی به آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارکرد‌های این بخش به شرح زیر می‌باشند.
 • ایجاد تعداد نامحدود ستون و قراردادن تعداد نامحدود مولفه‌های گرافیکی و متنی در چندین لایه روی هم
 • شماری از پرکاربردترین مولفه‌های موجود در ادامه ذکر شده‌اند و کلیه ویژگی‌های بصری مولفه‌ها قابل تعریف توسط کاربر هستند.
 1. نمودار رنگی، از یک عمق تا یک عمق را با توجه به وضعیت به رنگ متناظر آن نمایش می‌دهد.
 2. نمودار منحنی، نمایش یک منحنی که در ازای مقادیر به عمق ترسیم می‌گردد. این نمودار می‌تواند با لوگاریتم گیری از مقادیر همراه شود.
 3. نمودار کنده‌ها، از یک عمق تا یک عمق را با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده آن با الگوی متناظر پر می‌کند.
 4. جدول‌بندی پس‌زمینه، نمایش خطوط نشانگر طولی و عرضی معمولا در پس زمینه نمودار منحنی کاربرد دارد. برای منحنی‌های لوگاریتمی نیز قابل بکارگیری می‌باشد.
 5. نمودار سنگ‌شناسی، از یک عمق تا یک عمق را با توجه به وضعیت به الگوی متناظر آن نمایش می‌دهد.
 6. نوار مقیاس، برای نمایش عمق در امتداد نمودار به کار می رود و دارای چند سطح می‌باشد با اولویت و فرمت متنوع می‌باشد.
 7. نمودار علایم، در یک عمق مشخص یا از یک عمق تا عمق با توجه به وضعیت علامت متناظر آن نمایش می‌دهد.
 8. نوار متن، برای نمایش یک متن در در یک عمق مشخص یا از یک عمق تا عمق متناظر آن به کار می‌رود و قادر به نمایش عمودی و افقی متن می‌باشد.
 • امکان ایجاد سربرگ و ته‌برگ با قابلیت درج متن و عکس دلخواه برای گزارشات فراهم می‌باشد.

محیط مشاهده گزارشات

این محیط با دریافت فایل حاوی قالب طراحی شده گزارش و دریافت فایل حاوی اطلاعات اقدام به نمایش گزارش برای اطلاعات می‌نماید. کارکرد‌های این بخش به شرح زیر می‌باشند.
 • امکان دریافت فایل اطلاعات و اعتبارسنجی آن و تغذیه و نمایش گزارش با مقادیر فایل اطلاعاتی یک چاه
 • امکان انتخاب عمق تا عمق جهت فیلتر نمودن اطلاعات پیش از نمایش و تعیین مقیاس نمایش گزارش
 • امکان دریافت خروجی PDF, XPS یک‌تکه از گزارش و پرینت مستقیم از طریق محیط نمایش