مورخ دوشنبه ششم شهریور ماه نشست کمیسون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه ای اتاق بازرگانی یران با موضوع چگونگی حضوردر جوامع بین المللی با رویکرد نمایشگاه و پاویون با حضور نمایندگان شرکت آدریان سامانه نوین برگزار گردید. امیدواریم رهنمون ها و تجارب عرضه شده در این نشست راهگشای این شرکت در حضور موثرتر در عرضه ملی و بین المللی گردد.